Mumio (poznatiji pod nazivom planinska krv ili planinske suze) predstavlja specifičnu vrstu smolaste mase nastale postepenom fosilizacijom pčelinjeg meda.
Istorija:
Pre više hiljada godina, pčele koje su imale stanište u stenama i pećinama gradile su svoja društva na mestima koja životinjama i čoveku nisu bila na dohvat ruke. Vremenom je dolazilo do fosilizacije meda, voska i matičnog mleča. Tako je nastao mumio. Za sada je to jedina realna pretpostavka naučnika, jer mesta na kome se nalazi i sastojci koje sadrži mumio ukazuju na takvo poreklo. Postoje razne vrste mumia čija klasifikacija zavisi od mesta nastanka. U stara vremena, mumio se koristio za lečenje najrazličitijih bolesti. Pominju ga još i Aristotel, Avicena, Biruni, Arazi i mnogi drugi mislioci i lekari koje istorija pamti. Ovaj produkt primenjuje se u narodnoj medicini od davnina. Nastaje u procepima stena i u pećinama Tibeta, Altaja i Srednje Azije na nadmorskim visanama preko od 2.500 metara. Postoji često lažna tvrdnja da se mumio nalazi samo na Atlajskim planinama. Naprotiv, on je dosta čest na mnogim planinama i vencima, od Rusije do Tibeta. Crne je ili tamno smeđe boje, sa karakterističnim mirisom i ukusom između smole, asfalta i nafte. Sam ukus mumia je gorak, ali ne preterano.
Struktura:
Smolaste je strukture, čvrste konzistencije do nekih 25—30 strepeni, ako je čvrst, bez primesa, ali na višim temperaturama prelazi u tečnu konzistenciju, pravu i lepljivu smolu. Od sirovog mumia se filtracijom dobija čist mumio, smola koja se kao takva pakuje u kutije, prave se tablete i kapsule, ili se razređen dodaje u razne preparate kao što su masti, balsami i tinkture. Razlaže se u vodi. Često alternativci i planinci mumio mešaju sa medom ili rakijom i tako spravljen preparat koriste kao preventivu za jačanje imuniteta.
Sastav:
U sastav ovog produkta ulazi mnogo organskih supstanci i najrazličitijih mikroelemenata. To je viskozna lepljiva masa, koja od toplote ruku postaje mekša, ima smolast sprecifičan miris, u vodi se rastvara malim talogom. U svom sastavu mumio sadrži 28 hemijskih elemenata, 30 makro i mikro elemenata, a takođe i 10 različitih oksida metala, 6 aminokiselina, niz vitamina — B12, P, B1 i dr, eterična ulja, pčeljinji otrov, smolaste supstance od kojih svaka ima sposobnost da utiče na odgovarajuće procese razmene u organizmu i da pojačava regenerartivne procese u pojedinim tkivima. Kao protivupalnom antitoksično i sredstvo za opšte jačanje organizma, kao sredstvo za obnavljanje smanjene funkcije perifernih nervnih završetaka ili centara mozga, pozitivno učestvuje u biosintezi ćelije DNK, što dovodi do pojačanog delovanja i povećanja količine ćelija.
Kako Mumio funkcioniše?
1. Sadrži gotovo sve minerale potrebne organizmu i to u jonskoj formi, kao i druge važne supstance
2. Fulvična kiselina transportuje minerale i druge materije do ćelija gde uspostavlja, a potom održava potreban električni potencijal
3. Normalizovan električni potencijal sprečava degradaciju i preranu “smrt“ ćelija
4. Fulvična kiselina fantastično vezuje i odstranjuje toksine, otpadne produkte metabolizma i radioaktivne materije
5. Sve navedeno odražava se na kiselo/alkalnu ravnotežu, dobro funkcionisanje svih sfera metabolizma, odnosno na pravilan odnos katabolizma i na veću iskorišćenost kiseonika
6. Aktivne komponente su u idealnoj ravnoteži: – u svakoj fazi revitalizacije sinhronizovano deluju sa više strana, kako bi se omogućio maksimalan efekat na “glavnom sektoru delovanja“.
Koliko dugo i u kojoj dozi konzumirati Mumio?
– Mumio je snažan biostimulator i da bi nam pomogao da uspostavimo narušenu funkciju, ne smemo da ga koristimo pretarano dugo i u prevelikim dozama! Cilj je da se organizam podstakne da sam radi pravilno. Naravno, to se ne dešava odmah, zato su i potrebni ciklusi uzimanja preparata.

– Mumio se koristi tokom nekog perioda da bi se inicirao proces isceljenja, a onda se pusti da organizam sam funkcioniše. Dostignuti nivo još uvek nije sjajan, a i dolazi do smanjenja delovanja ubrzo pošto se prestane sa konzumiranjem Mumia. Međutim, posle nekoliko faza uzimanja Mumia, uz predvidjene pauze, u slučaju mnogih oboljenja u potpunosti se uspostavlja narušena funkcija. Nakon uspostavljanja funkcije, uz veće pauze i dalje nastaviti sa uzimanjem, da bi se delovanje učvrstilo.

– Preporučena doza za odraslu osobu su dve tablete dnevno, uz redovne obroke, ne duže od mesec dana. Nakon toga se pravi pauza od najmanje 10 dana, nakon čega se nastavlja sa uzimanjem preparata po istom šablonu.
Mumio (poznatiji pod nazivom planinska krv ili planinske suze) predstavlja specifičnu vrstu smolaste mase nastale postepenom fosilizacijom pčelinjeg meda.
Istorija:
Pre više hiljada godina, pčele koje su imale stanište u stenama i pećinama gradile su svoja društva na mestima koja životinjama i čoveku nisu bila na dohvat ruke. Vremenom je dolazilo do fosilizacije meda, voska i matičnog mleča. Tako je nastao mumio. Za sada je to jedina realna pretpostavka naučnika, jer mesta na kome se nalazi i sastojci koje sadrži mumio ukazuju na takvo poreklo. Postoje razne vrste mumia čija klasifikacija zavisi od mesta nastanka. U stara vremena, mumio se koristio za lečenje najrazličitijih bolesti. Pominju ga još i Aristotel, Avicena, Biruni, Arazi i mnogi drugi mislioci i lekari koje istorija pamti. Ovaj produkt primenjuje se u narodnoj medicini od davnina. Nastaje u procepima stena i u pećinama Tibeta, Altaja i Srednje Azije na nadmorskim visanama preko od 2.500 metara. Postoji često lažna tvrdnja da se mumio nalazi samo na Atlajskim planinama. Naprotiv, on je dosta čest na mnogim planinama i vencima, od Rusije do Tibeta. Crne je ili tamno smeđe boje, sa karakterističnim mirisom i ukusom između smole, asfalta i nafte. Sam ukus mumia je gorak, ali ne preterano.
Struktura:
Smolaste je strukture, čvrste konzistencije do nekih 25—30 strepeni, ako je čvrst, bez primesa, ali na višim temperaturama prelazi u tečnu konzistenciju, pravu i lepljivu smolu. Od sirovog mumia se filtracijom dobija čist mumio, smola koja se kao takva pakuje u kutije, prave se tablete i kapsule, ili se razređen dodaje u razne preparate kao što su masti, balsami i tinkture. Razlaže se u vodi. Često alternativci i planinci mumio mešaju sa medom ili rakijom i tako spravljen preparat koriste kao preventivu za jačanje imuniteta.
Sastav:
U sastav ovog produkta ulazi mnogo organskih supstanci i najrazličitijih mikroelemenata. To je viskozna lepljiva masa, koja od toplote ruku postaje mekša, ima smolast sprecifičan miris, u vodi se rastvara malim talogom. U svom sastavu mumio sadrži 28 hemijskih elemenata, 30 makro i mikro elemenata, a takođe i 10 različitih oksida metala, 6 aminokiselina, niz vitamina — B12, P, B1 i dr, eterična ulja, pčeljinji otrov, smolaste supstance od kojih svaka ima sposobnost da utiče na odgovarajuće procese razmene u organizmu i da pojačava regenerartivne procese u pojedinim tkivima. Kao protivupalnom antitoksično i sredstvo za opšte jačanje organizma, kao sredstvo za obnavljanje smanjene funkcije perifernih nervnih završetaka ili centara mozga, pozitivno učestvuje u biosintezi ćelije DNK, što dovodi do pojačanog delovanja i povećanja količine ćelija.
Kako Mumio funkcioniše?
1. Sadrži gotovo sve minerale potrebne organizmu i to u jonskoj formi, kao i druge važne supstance
2. Fulvična kiselina transportuje minerale i druge materije do ćelija gde uspostavlja, a potom održava potreban električni potencijal
3. Normalizovan električni potencijal sprečava degradaciju i preranu “smrt“ ćelija
4. Fulvična kiselina fantastično vezuje i odstranjuje toksine, otpadne produkte metabolizma i radioaktivne materije
5. Sve navedeno odražava se na kiselo/alkalnu ravnotežu, dobro funkcionisanje svih sfera metabolizma, odnosno na pravilan odnos katabolizma i na veću iskorišćenost kiseonika
6. Aktivne komponente su u idealnoj ravnoteži: – u svakoj fazi revitalizacije sinhronizovano deluju sa više strana, kako bi se omogućio maksimalan efekat na “glavnom sektoru delovanja“.
Koliko dugo i u kojoj dozi konzumirati Mumio?
– Mumio je snažan biostimulator i da bi nam pomogao da uspostavimo narušenu funkciju, ne smemo da ga koristimo pretarano dugo i u prevelikim dozama! Cilj je da se organizam podstakne da sam radi pravilno. Naravno, to se ne dešava odmah, zato su i potrebni ciklusi uzimanja preparata.

– Mumio se koristi tokom nekog perioda da bi se inicirao proces isceljenja, a onda se pusti da organizam sam funkcioniše. Dostignuti nivo još uvek nije sjajan, a i dolazi do smanjenja delovanja ubrzo pošto se prestane sa konzumiranjem Mumia. Međutim, posle nekoliko faza uzimanja Mumia, uz predvidjene pauze, u slučaju mnogih oboljenja u potpunosti se uspostavlja narušena funkcija. Nakon uspostavljanja funkcije, uz veće pauze i dalje nastaviti sa uzimanjem, da bi se delovanje učvrstilo.

– Preporučena doza za odraslu osobu su dve tablete dnevno, uz redovne obroke, ne duže od mesec dana. Nakon toga se pravi pauza od najmanje 10 dana, nakon čega se nastavlja sa uzimanjem preparata po istom šablonu.