Rak predstavlja grupu bolesti koja uključuje abnormalni rast ćelija sa potencijalnom mogućnošću da napadne ili se proširi na ostale delove tela. Mogući znaci i simptomi uključuju : – novi čvorić, abnormalno krvarenje, neobjašnjivi gubitak težine, promene u pražnjenje creva… Opšte poznate stvari koje izazivaju rak su : – izloženost hemijskim otrovima i toksinima, jonizujuća radijacija, neki patogeni organizmi, ljudska genetika… Takođe, rak može izazvati i pušenje, neadekvatna ishrana, stres…

Dokazano je da Čaga u početnom stadijumu kancera može da uspori rast tumora, ublaži bolove i poboljša opšte stanje bolesnika. Važno je reći da ovaj preparat nije čaroban lek koji može da uništi ćelije raka. Pozitivan uticaj ovog preparata kod prisustvo raka se objašnjava prisustvom PTERINA, koji ima citostatičko dejstvo. Pterin može uz terapiju propisanu od strane lekara doprineti poboljšanju opšteg stanja. Takođe, pored pterina, zasniva se na prisustvu još jednog snažnog antioksidansa – POLIFENOLA. On sprečava dejstvo spoljnih izazivača raka i smanjuje rizik od nastanka raka dojke, pluća, želuca, creva, jetre, kože, prostate i pankreasa.

OSTALE AKTIVNOSTI

Rak predstavlja grupu bolesti koja uključuje abnormalni rast ćelija sa potencijalnom mogućnošću da napadne ili se proširi na ostale delove tela. Mogući znaci i simptomi uključuju : – novi čvorić, abnormalno krvarenje, neobjašnjivi gubitak težine, promene u pražnjenje creva… Opšte poznate stvari koje izazivaju rak su : – izloženost hemijskim otrovima i toksinima, jonizujuća radijacija, neki patogeni organizmi, ljudska genetika… Takođe, rak može izazvati i pušenje, neadekvatna ishrana, stres… Dokazano je da Čaga u početnom stadijumu kancera može da uspori rast tumora, ublaži bolove i poboljša opšte stanje bolesnika. Važno je reći da ovaj preparat nije čaroban lek koji može da uništi ćelije raka. Pozitivan uticaj ovog preparata kod prisustvo raka se objašnjava prisustvom PTERINA, koji ima citostatičko dejstvo. Pterin može uz terapiju propisanu od strane lekara doprineti poboljšanju opšteg stanja. Takođe, pored pterina, zasniva se na prisustvu još jednog snažnog antioksidansa – POLIFENOLA. On sprečava dejstvo spoljnih izazivača raka i smanjuje rizik od nastanka raka dojke, pluća, želuca, creva, jetre, kože, prostate i pankreasa.